Er is een nieuwe versie van het VGO-document gepubliceerd op de website van de DCRF. Het document is herzien met input van gebruikers uit het werkveld n.a.v. de VGO-evaluatie van april jl. Dank allen voor de waardevolle bijdragen. Eenieder kan aan de slag met deze verbeterde versie.