Met ingang van 1 november zijn onderzoekersnetwerken toegetreden tot de DCRF. Leden van diverse netwerken zijn al langere tijd actief in de DCRF-werkgroepen, nu is er dus ook een formele verankering van hun betrokkenheid in het DCRF-bestuur. Cardioloog dr. Michel Freericks vertegenwoordigt de netwerken in het Algemeen bestuur van de DCRF. Michel representeert in eerste instantie het onderzoekersplatform DORP, dat de oncologische onderzoeksgroepen vertegenwoordigt, de VRN (cardiovasculair) en de WCN (cardiologie). Het is de intentie om meer onderzoeksgroepen aan te laten haken. Hiervoor zijn de eerste contacten inmiddels gelegd.

Knelpunten opstarten onderzoek

Onderzoekers ondervinden bij klinische studies diverse knelpunten die vaak leiden tot een moeizaam en langdurig opstartproces en vertraging van het onderzoek. Meer en nog beter onderzoek is onder meer mogelijk door het uniformiseren en harmoniseren van procedures en documenten, het opvoeren van de capaciteit van trialmethodologen en projectmanagers, en het efficiënter en effectiever monitoren van studies.

Perspectief van onderzoekers bij DCRF-activiteiten

De DCRF is blij met deze uitbreiding. De DCRF is immers al jaren actief om processen te verbeteren, tools te ontwikkelen en ter beschikking te stellen, en om alle spelers betrokken en gecommitteerd te krijgen aan voorgestelde processen. In dit geheel ontbrak een formele stem van onderzoekers, terwijl juist zij initiatiefnemer zijn van veel studies. Met de vertegenwoordiging van de onderzoeksgroepen kan de DCRF nu het perspectief van onderzoekers meenemen bij het optimaliseren van het klinisch onderzoek in Nederland, en ook de belangen van onderzoekers behartigen met het doel om meer en sneller onderzoek beschikbaar te maken voor patiënten.