Sinds 1 november is de #VGO als onderdeel van de lokale haalbaarheid procedure definitief geïmplementeerd.

De ACRON organiseerde op 25 januari jl. een online lunchmeeting om dit document te bespreken en door te lopen met een aantal leden van de DCRF-werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid; te weten, Anke Linssen, Astrid Schut, Thera Max, Arnet van den Brink en Evelijn Zeijdner.

Tijdens deze meeting werd de VGO nog even kort gepresenteerd, maar er werden vooral vragen vanuit het veld met betrekking tot de VGO beantwoord en ervaringen uitgewisseld. Er waren ruim 150 deelnemers aanwezig. Het was een zeer nuttige bijeenkomst. De VGO begint te leven voor een hoop mensen.

Was je niet in de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn? Geen nood! Jij en jouw collega’s kunnen de opname en de presentatie van deze lunchmeeting terugkijken via onderstaande links.

Presentatie lunchmeeting VGO in de praktijk