De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) is een stichting die zich ten doel stelt om klinisch onderzoek maximaal te faciliteren zodat waardevolle kennis en wetenschap over nieuwe en bestaande medische behandelingen zo snel als mogelijk, ten goede komen aan patiënten.

Het bestuur van de DCRF is op zoek naar een voorzitter, die de stichting, haar missie en doelstellingen, slagvaardig leiding kan geven. Een werkkring bij een van de aangesloten koepels is een pre, wij zoeken echter vooral iemand die feeling heeft met klinisch onderzoek, publiek/ private samenwerkingen, gevoel heeft voor de belangen van patiënten en proefpersonen, strategisch kan denken en bestuurlijke en leidinggevende ervaring heeft. Kortom, een actieve verbinder, die samen met de andere bestuursleden (en overige betrokkenen) de ambitie van de stichting waar wil maken.

Het dagelijks bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand op het DCRF-bureau in Woerden, afgewisseld met telefonische vergaderingen. Het algemeen bestuur komt vier keer jaar bij elkaar. De voorzitter stuurt ook het ondersteunende bureau van de DCRF aan. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de stichting bij diverse gelegenheden.

Profielschets

De voorzitter van de DCRF:

 • geeft actief leiding aan zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur van de stichting aan;
 • Initieert beleid dat ten dienste staat van de missie en de doelstellingen van de DCRF;
 • weet zowel de doelstellingen als de belangen van de organisatie te behartigen;
 • draagt bij aan de teamgeest en betrokkenheid binnen het bestuur en in bredere zin tussen medewerkers en alle vrijwilligers van de organisatie;
 • is actief aanwezig tijdens de vergaderingen en komt afspraken/acties na.

Verder verwachten wij van onze voorzitter:

 • een WO denk- en werkniveau;
 • strategische kijk op de ontwikkelingen op het gebied van klinisch onderzoek
 • Pro-actieve houding
 • bestuurlijke en/of managementervaring binnen het klinische onderzoeksveld;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, oog voor het algemene belang;
 • evenwichtige standpunten en relativeringsvermogen;
 • goede communicatieve en sociale eigenschappen;
 • relevante contacten en netwerken binnen het klinisch onderzoek, en bereidheid deze in te zetten voor de stichting. Betrokkenheid bij NFU/STZ is een pre.

Over de DCRF

De DCRF is tot stand gekomen door samenwerking van verschillende koepelorganisaties van universitaire medische centra, contract research organisaties, geneesmiddelontwikkelbedrijven, medische-ethische commissies, patiënten en patiëntenorganisaties, de overheid, en andere partijen betrokken bij klinisch onderzoek. Vertegenwoordigers van deze partijen vormen het algemeen bestuur van de DCRF. De leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd op persoonlijke titel. Het dagelijks bestuur is door het algemeen bestuur gemandateerd tot het besturen van de stichting.

Als lid van het dagelijks bestuur vervult u als vrijwilliger een maatschappelijke functie op niveau en krijgt u de kans om uw netwerk binnen het klinisch onderzoeksveld verder uit te breiden.

Interesse?

Enthousiast geworden door deze oproep? Of wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met het DCRF-bureau: tel. +31 (0) 85 02 90 193 of stuur een mail naar secretariaat@dcrfonline.nl.