Joost Keers (1974) is benoemd als lid van het dagelijks bestuur van de DCRF. Hij volgt Marc Rinkes op die onlangs zijn taken voor de DCRF heeft overgedragen.

Joost is sinds 2011 hoofd van het Wetenschappelijk Instituut van het Martini Ziekenhuis in Groningen en daarnaast is hij vanaf 2015 lector bij de Hanzehogeschool. Na zijn studie psychologie, promoveerde hij in 2004 aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de RuG op een onderzoek naar zelfmanagement bij diabetes. Na zijn promotie werkte Joost als onderzoeker, docent en onderzoekscoördinator bij de afdelingen Gezondheidspsychologie en Endocrinologie van het UMCG. Hij was ook betrokken bij de cohortstudie ‘LifeLines’. In deze functies besteedde hij speciale aandacht aan zelf-management, gezondheidsgedrag en ‘Healthy Ageing’.

Voor zijn benoeming als lid van het DCRF DB was Joost al actief in de DCRF werkgroepen Toetsing en Communicatie. Het bestuur van de DCRF is blij met de komst van Joost en voorziet een productieve samenwerking.