Het European Medicines Agency organiseerde onlangs een tweedaagse workshop gericht op de toekomst van klinische trials in de EU onder het ACT-EU-initiatief. De bijeenkomst werd geleid door Peter Arlett en Lars Bo Nielsen en geopend door de executive director Emer Cooke. Inhoudelijk concentreerde het zich op de toekomst van data analystics in het regulatoire proces van indieningen en beoordelen van klinische studies. Het was vooral gericht op het benutten van data die wordt verzameld in het Clinical Trial Information System (CTIS) en deed ook een verkenning of er andere databronnen nodig zijn om sneller en beter studies uit te voeren.

Belangrijkste punten van de eerste dag waren inzichten over het belang van een robuuste onderzoeksagenda en de analyse van gegevens over klinische trials. Frederik Grell Nørgaard sprak over het gebruik van CTIS als centraal knooppunt voor logistieke data vanuit klinische trials, en Nikos Dedes gaf vanuit een patiëntenperspectief inzicht in de waarde van deze data. Een vertegenwoordiger van een patiëntenvereniging stelde voor een sandbox-omgeving voor open analytics. Till Bruckner, van TranspariMED, sprak over het potentieel en de uitdagingen van CTIS, met nadruk op de noodzaak van tijdige rapportage en evenwichtige vertegenwoordiging in klinische studies.

De tweede dag ging dieper in op de praktische aspecten van data-analyse in klinische proeven. In verschillende thematische sessies verkenden we welke prioriteiten er zijn rond deze data vanuit diverse perspectieven. Een patiëntvertegenwoordiger benadrukte de noodzaak van gedetailleerde, patiëntvriendelijke studieinformatie. Ze gaf aan dat op dit moment veel patiëntenverenigingen zelf systemen ontwikkelen om te zorgen dat patiënten weten welke studies er lopen en wat deelname precies inhoud, dat is iets dat echt door de verrichters, zowel industrie als academisch, opgepakt moet worden.

Hoe het vervolg van deze workshop eruit ziet is nog niet bekend maar het was in ieder geval een belangrijke eerste stap naar een meer geïntegreerde, patiëntgerichte en efficiënte omgeving voor klinische trials binnen de EU. Beter inzicht en integratie van gegevens over klinische studies kan samenwerking stimuleren, zal dubbel onderzoek verminderen en de betrokkenheid van patiënten vergroten.