Op dinsdagmiddag 21 maart 2023 vindt de bijeenkomst DORP Continues to Connect plaats in het Beatrix Theater in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst blikken ze terug op de successen die ze de afgelopen vier jaar hebben behaald en geven ze een inkijk in de plannen richting een toekomstbestendig DORP.

Met sprekers vanuit onderzoekersperspectief en de beleidsmatige kant, zoals de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) en DCRF (Dutch Clinical Research Foundation), wil DORP de complexiteit van het klinisch onderzoek weergeven en de rol die DORP daarin vervult. Klik op de link voor het programma en het aanmeldformulier.