De werkgroep Lokale Haalbaarheid heeft de Checklist Lokale Uitvoerbaarheid aangepast. De checklist bevat de door het onderzoekscentrum benodigde documenten van de verrichter en onderzoeker. Op basis van deze documentatie kan de lokale uitvoerbaarheidsprocedure worden afgerond.

De Checklist Lokale Uitvoerbaarheid is te vinden op de website van de DCRF.