Op 20 mei is het Clinical Trials Day! Een mooie gelegenheid om een aantal recente activiteiten van de DCRF op een rijtje te zetten.

Strategische agenda: Nederland koploper in klinisch onderzoek

Onder leiding van de DCRF werken verschillende koepels samen aan een verbetering van het klimaat rondom klinisch onderzoek in Nederland. Deze strategische agenda heeft als doel om Nederland Europees koploper te maken op het gebied van klinisch onderzoek. In februari van dit jaar zijn vertegenwoordigers van deze koepels voor het eerst bijeen geweest om de inhoud van de agenda te bespreken. Eind mei werkt een kernteam verder aan de verdieping en zullen ook de concrete vervolgstappen worden bepaald. Later dit jaar zal de agenda ook openbaar worden gemaakt.

Resultaten DRCF Corona-enquête

In april heeft de DCRF onder de leden van de aangesloten koepels een enquête uitgezet over de gevolgen van de coronacrisis voor het klinisch onderzoek in Nederland. De resultaten zijn hier te vinden.

Het magazine Zorgvisie heeft ook aandacht besteed aan de uitkomsten van de resultaten.

DCRF gedurende coronacrisis in gesprek met IGJ

Dat de corona-maatregelen van invloed zijn op de voortgang van klinisch onderzoek, is niet verrassend. Er treden wel onvoorziene knelpunten op, die om een snelle en mogelijk blijvende oplossing vragen. Dit was voor DCRF-voorzitter Henk Kamsteeg en mede-bestuurslid Janine Timmers aanleiding om over de punten in gesprek te gaan met de IGJ. Ze bespreken vragen die via de CLINOPS en DKWO werkgroepen van de achterban waren ontvangen, en kijken samen wat mogelijkheden zijn om de klinisch onderzoek professionals te ondersteunen. De terugkoppeling vindt ook plaats via de CLINOPS en DKWO werkgroepen. Beide partijen ervaren dit wekelijks overleg, waarbij ook een vertegenwoordiger van de CCMO is aangeschoven, als nuttig.

DCRF genoemd op Planet Health

Ter gelegenheid van Clinical Trials Day, besteedt Planet Health aandacht aan klinisch onderzoek. De DCRF is gevraagd om hiervoor een bijdrage te leveren. Bestuurslid Joost Keers en communicatieadviseur Annelies van Woudenberg hebben meegewerkt aan de publicatie.

Interview met Martijn Griep

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft ter ere van Clinical Trials Day een interview met Martijn Griep gepubliceerd. Martijn is als voorzitter van de werkgroep DKWO en lid van de congrescommissie, al jaren betrokken bij de DCRF.