DCRF en GCP Central gaan intensiever samenwerken, met als doel dat DCRF zich volledig kan richten op haar kerntaak als netwerkorganisatie en GCP Central haar expertise inzet m.b.t. de organisatie, het online aanbieden en het onderhoud van trainingen in de DCRF Academie.

Eén van de speerpunten van de DCRF is het bevorderen van deskundigheid van de klinisch onderzoek professionals in Nederland. Met de in 2019 gelanceerde DCRF Academie biedt de DCRF een moderne, efficiënte leeromgeving voor iedereen die betrokken is bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

De Europese wet voor geneesmiddelenonderzoek wordt op 31 januari 2022 van kracht. De DCRF Academie biedt ECTR trainingen aan voor een ieder die werkzaam is in klinisch onderzoek in Nederland. Daarnaast is recent een training over de nieuwe Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) gelanceerd, waarmee alle betrokkenen zich kunnen voorbereiden op het gebruik van deze nieuwe werkwijze.

Zowel de ECTR als de VGO training is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met strategisch partner GCP Central en met inbreng van vertegenwoordigers vanuit STZ, NFU, CCMO, NVZ, VIG, ACRON en met financiële steun van het Ministerie van VWS. De belangrijkste functie van de DCRF wordt hiermee nogmaals benadrukt: het vervullen van een netwerkfunctie, met als doel om klinisch onderzoek in Nederland te faciliteren en samen met de partijen voor te bereiden op de implementatie van de nieuwe wetgeving.

“Het is van het grootste belang dat iedereen die betrokken is bij klinisch geneesmiddelenonderzoek zich tijdig voorbereidt op de veranderingen die de invoering van de VGO en de ECTR tot gevolg heeft. We zijn blij dat GCP Central ons de exploitatie van de trainingen uit handen neemt, zodat wij ons kunnen focussen op het faciliteren van de communicatie tussen de verschillende belanghebbende partijen.” vertelt Joost Keers, bestuurslid van de DCRF.

Een mooie bijkomstigheid van de samenwerking met GCP Central is dat elke verkochte ECTR en VGO training een bijdrage aan de DCRF oplevert en daarmee aan de toekomst van klinisch onderzoek in Nederland.

GCP Central heeft bijna 10 jaar ervaring met het trainen van ziekenhuizen, CRO’s, biotech en farmaceutische bedrijven in Nederland en Europa via het e-learning platform myGCP.

Marieke Meulemans, directeur van GCP Central over de verdieping van de samenwerking met DCRF:

“We doen elke dag ons best om onze klanten te helpen met de beste trainingen over de regelgeving van klinisch onderzoek. Zodat de onderzoekers en onderzoeksprofessionals zich kunnen focussen op de opzet en uitvoer van onderzoek. Ik ben er trots op dat we met onze ervaring de DCRF kunnen helpen met het realiseren van hun missie. We maken het eenvoudig voor onze huidige klanten in myGCP en de klanten van DCRF Academie om de in samenwerking met de veldpartijen ontwikkelde trainingen over de ECTR en VGO aan te bieden aan hun medewerkers, wat ze helpt om de nieuwe regelgeving te begrijpen en te implementeren in hun organisaties.”

Meer weten over de door de DCRF ontwikkelde trainingen? Ga naar https://dcrfacademie.nl/ of neem contact op met de DCRF Academie klantenservice via klantenservice@dcrfacademie.nl

Huidige klanten van GCP Central kunnen direct contact opnemen met accountmanager Anouk om de gewenste trainingen aan te schaffen of toe te voegen aan hun LTI koppeling of dashboard.