De leden van de DCRF Werkgroep Scholing en Kennisdelen hebben een toetsmatrix opgesteld voor de lokaal datamanager. Deze toetsmatrix beschrijft de benodigde kennis en kunde voor de lokaal datamanager. Het is de tweede matrix die de leden van de werkgroep hebben gemaakt. De eerder gepubliceerde matrix beschrijft de werkgebieden, competenties, beroepssituaties en toetsvorm voor de functie CRA.

Lokaal datamanager (LDM)

De lokaal datamanager (LDM) is de persoon die tijdens een klinisch onderzoek op de onderzoekslocatie de taak heeft om vakkundig de juiste gegevens uit de brondocumenten te selecteren en te rapporteren in de studieformulieren. Eenvoudig gezegd is de LDM de persoon die het CRF invult.

De matrix is van toepassing op eenieder die tijdens een onderzoek deze rol vervult, ongeacht of dit gedaan wordt vanuit een gespecialiseerde functie als ‘LDM’, of vanuit een andere functie zoals onderzoeker, researchcoördinator, of verpleegkundige.

Opgesteld door deskundigen

De LDM-matrix is opgesteld door deskundigen uit het veld, waaronder een vertegenwoordiger vanuit de NVvOD (Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers). Daardoor konden de leden van de werkgroep een beroep doen op ervaringen met een register en kwaliteitskader, dat sinds meerdere jaren in gebruik is specifiek voor datamanagers actief in de oncologie.

Er wordt intussen ook hard gewerkt aan een matrix voor de centraal datamanager, die betrokken is bij de verzameling en verwerking van gegevens namens de verrichter.