De leden van de DCRF Werkgroep Scholing en Kennisdelen hebben twee toetsmatrices opgesteld voor de lokaal datamanager en centraal datamanger. Deze toetsmatrices beschrijven de competenties en eisen waaraan lokale en centrale datamanagers aan moeten voldoen en bevatten ook de daaruit voortvloeiende toetstermen. Deze matrices vormen een begin voor het professionaliseren en standaardiseren van scholing en nascholing van datamanagers binnen klinisch onderzoek. Voor meer informatie en reeds beschikbare matrices voor de basis en junior Clinical Research Associate, zie de DCRF website over Scholing en kennis delen.

 

Onder de leiding van Petra Westveer hebben onderstaande leden meegewerkt aan de toetsmatrices:

 

Carolien Haazer (Reinier de Graaf Gasthuis, Delft)

Gerald Ruiter (Clinfidence BV)

Harald Verheij (Rijnstate Arnhem)

Henk Botma (Antoni van Leeuwenhoek, NKI)

Henk Hofwegen (Erasmus)

Ines Versteegden (VUmc, NVvOD)

Ise Butter (OLVG)

Mariska Stals-Huls (IKNL)

Marten Onnink (Radboudumc)

Miriam Dohmen (Radboudumc)

Natasja Oosten (freelance Clinical Data Manager)