Sinds 31 januari 2023 moet ieder nieuw geneesmiddelenonderzoek worden ingediend conform de Europese Clinical Trial Regulation (CTR). Inmiddels wordt dus al enige tijd gewerkt onder de nieuwe regelgeving. De DCRF heeft een survey opgesteld ter monitoring van het gebruik van de bijbehorende nieuwe processen en templates. Op basis van de resultaten van de survey zal de Stuurgroep CTR van de DCRF beslissen welke ondersteuning er nodig is om de implementatie in het veld te optimaliseren.

De vragen van de survey zijn rol specifiek (toetsende instantie, verrichter of deelnemend centrum) opgesteld. Klik op de link van de survey die van toepassing is op uw rol. Indien uw rol per studie kan verschillen, is het verzoek om de survey afzonderlijk voor de toepasselijke rollen in te vullen.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie met betrekking tot de CTR, verzoeken wij u om de survey zo breed mogelijk binnen uw netwerk te delen. De deadline is 13 september 2023.

Survey voor toetsende instantie

Survey voor verrichter

Survey voor deelnemend centrum