Op 31 januari 2022 is de Europese Clinical Trial Regulation in werking getreden. Het doel van deze wetgeving is Europese harmonisatie van indieningsprocedures, waarmee de EU aantrekkelijker zal worden voor het doen van geneesmiddelenonderzoek. Voor alle lidstaten betekent de implementatie van deze verordening dat nationale procedures moeten worden omgevormd om aan te sluiten in de Europese context. In voorbereiding op de nieuwe wetgeving is er vanuit de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) een project uitgevoerd waarbij de samenwerkende veldpartijen verbonden werden om gezamenlijk de implementatie gedegen en goed voor te bereiden en nationale indieningsprocedures aan te passen aan de nieuwe kaders alsmede het gezamenlijk opstellen van templates.

Nu de nieuwe wetgeving in werking is getreden, is de DCRF een nieuw project gestart waarbij vanuit de implementatie van de nieuwe procedures wordt gemonitord hoe de nieuwe procedures in de praktijk werken en waar aanpassingen noodzakelijk of wenselijk zijn om zaken nog verder te stroomlijnen. Dit project wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport. Onderdeel van het project is het uitvoeren van een survey onder de betrokken veldpartijen. Het doel van deze survey is primair een overzicht te verkrijgen van bestaande knelpunten zodat de bestaande processen zo goed mogelijk kunnen worden verbeterd. Om dit doel te bereiken is het van belang dat de survey door een brede doelgroep wordt ingevuld. Het verzoek is daarom om de survey (via: https://nl.surveymonkey.com/r/2VGJGNZ) in te vullen en te delen met uw collega’s.

Veel dank voor uw medewerking en indien er vragen zijn over de survey of over het project in het algemeen dan horen wij dat graag.

Daarnaast willen we u wijzen op het email adres wat is opgezet om te worden gebruikt als landingsplaats voor de CTR, namelijk: ctr@dcrfonline.nl.