Nieuwe versie van de standaard PIF

De Werkgroep PIF is bezig met het aanpassen van de PIF aan de eisen van de AVG, die op 25 mei ingaat. Ook de CCMO is actief op dit gebied en heeft in maart al informatie op haar website gepubliceerd over de implementatie van de AVG. De CCMO werkt in overleg met de Werkgroep PIF aan een aangepaste versie van de PIF en heeft ook de meeste recente draftversie hiervan op haar website geplaatst.

De werkgroep heeft aan een brede vertegenwoordiging uit het veld een reactie op deze draftversie gevraagd en van ruim vijftig mensen feedback ontvangen. De leden van de Werkgroep stelt deze medewerking zeer op prijs! Mede op basis van de feedback heeft de werkgroep de draftversie geëvalueerd en aanpassingen voorgesteld aan de CCMO.

De planning is dat in de komende paar weken de versie verder door de CCMO wordt gefinaliseerd en dat er nog een zeer korte feedback ronde komt op hoofdlijnen. De definitieve tekst zal worden vertaald in het Engels.

Naast de wijzigingen die nodig zijn vanwege de AVG, is er ook een aantal kleinere tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

De Werkgroep PIF houdt iedereen op de hoogte over de aanpassingen van de PIF via de CCMO-website en de DCRF-website en -nieuwsbrief.

Stay tuned!