In 2020 wordt de nieuwe Europese Medical Device Regulation (MDR) van kracht. De MDR heeft voor de verschillende bedrijven en instellingen gevolgen die tot op heden onderbelicht lijken te zijn. De DCRF erkent de veelal praktische uitdagingen die kunnen ontstaan als gevolg van de invoering van de MDR.

Om deze reden wil de DCRF in januari 2020 een MDR start-bijeenkomst organiseren. Het doel van deze bijeenkomst is inventariseren of er behoefte is om samen met betrokkenen de implicaties van de MDR voor klinisch onderzoek in kaart te brengen. Indien de conclusie van deze bijeenkomst is dat er behoefte is aan een werkgroep MDR zal de DCRF deze werkgroep instellen. Deze werkgroep MDR zal zich vervolgens bezighouden met onder meer inventarisatie van de implicaties, definiëren van probleemniveaus en het ontwikkelen van een actieplan.

Ben je werkzaam bij een van de bij de DCRF aangesloten koepelorganisaties en wil je deelnemen aan deze MDR startbijeenkomst? Meld je dan uiterlijk 31 oktober aan bij het DCRF-secretariaat door een e-mail te sturen naar: secretariaat@dcrfonline.nl. Je kunt hier ook met vragen terecht.