Vanaf 1 januari 2020 is de papieren brochure over medisch wetenschappelijk onderzoek, met algemene informatie voor proefpersonen, niet meer beschikbaar. De brochure kan dan niet meer verstrekt worden aan (potentiele) deelnemers van een medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Algemene informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek blijft wel beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. In het model PIF wordt een verwijzing opgenomen naar deze informatie.

Printbare flyer

Op de pagina van de Rijksoverheid zal vanaf 1 januari 2020 een makkelijk printbare verkorte versie beschikbaar zijn in de vorm van een flyer (dubbelzijdig A4). Onderzoeksinstellingen of artsen kunnen deze flyer zelf uitprinten en gebruiken om mensen bewust te maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek.