DORP van start

DORP, het Dutch Oncology Research Platform (DORP) is van start gegaan. Het platform is een initiatief van de oncologische onderzoeksgroepen DCCG (darmkanker), BOOG (borstkanker), HOVON (hematologie), het datacentrum van het Antoni van Leeuwenhoek en IKNL. De onderzoeksgroepen hadden de gezamenlijke behoefte om samen aan oplossingen voor de knelpunten te werken. Het samenwerkingsverband is opgezet om knelpunten rond klinisch multicenter kankeronderzoek te helpen oplossen.

Samenwerking met onder meer de DCRF

Waar mogelijk zoekt DORP samenwerking met andere initiatieven die ook bezig zijn om kankeronderzoek te stimuleren. Een van die partijen is de DCRF.

Door de handen ineen te slaan streeft het platform naar meer, sneller en beter kankeronderzoek. DORP gaat expertise delen en verder opbouwen, zodat betrokkenen elkaar kunnen ondersteunen bij het projectmanagement, de monitoring, statistiek en patiëntbetrokkenheid.

De DCRF ondersteunt het Dutch Oncology Research Platform van harte en zal waar mogelijk en gewenst helpen om knelpunten bij het klinisch onderzoek op te lossen.

Meer informatie is te vinden op de website: www.researchplatform-dorp.nl.