Template CTA: versie 2018 beschikbaar

Sinds 2013 (herzien in 2016) bestaat in Nederland een modelovereenkomst voor klinisch onderzoek dat geïnitieerd en gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie. Dit maakt het makkelijker om sneller te starten met klinisch onderzoek, waarmee nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden eerder beschikbaar komen voor patiënten. In de modelovereenkomst zijn alle rechten en plichten opgenomen van de partijen die betrokken zijn bij onderzoek in ziekenhuizen dat door farmaceutische bedrijven gefinancierd wordt. De modelovereenkomst is tot stand gekomen in samenwerking tussen partijen die zijn verenigd in de DCRF (Dutch Clinical Research Foundation).

De partijen die het nieuwe modelcontract hebben opgesteld zijn de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra); STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), ACRON (Associatie van Contract Research Organisaties) en NKI-AVL (Nederlandse Kanker Instituut- Antoni Van Leeuwenhoek).

Herziene versie

Per februari 2018 is de tweede herziene versie beschikbaar. Deze nieuwe versie is aangepast naar aanleiding van de input van gebruikers van de vorige versies, alsmede geactualiseerd op basis van de aanstaande komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt.

De Werkgroep CTA blijft onder de vlag van de DCRF ook in 2018 werken aan verdere actualisatie en verbetering van de template. Eventuele input kan gestuurd worden aan het secretariaat van de DCRF: secretariaat@dcrfonline.nl

Download hier de CTA versie 2018 in Word-format