De DCRF-werkgroep Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek (DKWO) werkt aan een praktische aanvulling op de CCMO-handreiking over eConsent. Het doel is om onderzoekers en/of onderzoeksgroepen en instellingen te ondersteunen bij het beschikbaar maken van eConsent.

Per 1 juli 2022 is het gebruik van eConsent binnen WMO plichtig onderzoek wettelijk toegestaan. De procedure van elektronische toestemmingsverlening moet worden vastgelegd in het onderzoeksprotocol en worden beoordeeld door een toetsingscommissie. De CCMO heeft in augustus 2022 een handreiking gepubliceerd voor de beoordeling door toetsingscommissies.

De aanvulling van de DKWO geeft stapsgewijs weer wat er nodig is om elektronische toestemming op de juiste wijze te verkrijgen, met aandacht voor het gebruik van eConsent binnen multicenteronderzoek en voor indieningen bij de toetsingscommissie. Het document zal dit jaar beschikbaar worden gesteld via de DCRF-website en social media.

*De DKWO werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de ACRON, NFU, STZ, CCMO,  Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en het Platform Onderzoekersnetwerken