Op dinsdag 11 april jl. waren Cees de Heer van de CCMO en Annelies van Woudenberg namens de DCRF, te gast in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Op uitnodiging van de prodecaan onderzoek, prof. dr. Erik Boddeke, hebben zij tijdens een bijeenkomst over de nieuwe wetgeving voor klinisch geneesmiddelenonderzoek, een presentatie gegeven over de ECTR. Jan Davids, de Ambtelijk Secretaris van de METC van het UMCG sloot de bijeenkomst af met een beschouwing van de gevolgen van de ECTR voor het onderzoek met geneesmiddelen in het UMCG. De aanwezigen, onderzoekers, trialbureau medewerkers, leden van de medisch ethische commissie, apothekers en andere betrokkenen, toonden zich zeer geïnteresseerd door het stellen van vragen en bediscussiëren van de gepresenteerde informatie.

De bijeenkomst is de eerste van een serie informatiebijeenkomsten over de ECTR die op verzoek van de decanen van de UMC’s in deze centra gaan plaatsvinden. Zo is er in mei een vergelijkbare bijeenkomst voor de betrokkenen in het LUMC en in juni een bijeenkomst in het UMCU. Op dit moment zijn ook bijeenkomsten in de andere universitaire centra in voorbereiding.