Dankzij een nieuwe, uniforme manier van werken hebben monitors voortaan de mogelijkheid om op een eenvoudige manier, die volledig voldoet aan de wet- en regelgeving op dit gebied, toegang tot het EPD te krijgen.

De DCRF werkgroep DKWO heeft in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens een template voor een opdrachtbrief ontwikkeld, waarmee de monitor toegang krijgt tot patiëntgegevens voor de betreffende studie volgens de procedure van het ziekenhuis. Alle partijen die deze manier van werken moeten beoordelen (IGZ, Autoriteit Persoonsgegevens, CCMO) staan achter het voorstel en pleiten voor implementatie ervan. De Autoriteit Persoonsgegevens is van mening dat het e.e.a. snel geregeld moet worden, aangezien er nu kans is op datalekken en boetes.

De nieuwe werkwijze, waarvan de implementatie onlangs is gestart, zorgt er voor dat de toegang tot het EPD geen belemmering meer vormt voor het uitvoeren van klinisch onderzoek in de ziekenhuizen. Meer informatie is te vinden op de pagina werkgroep DKWO.