Uit berichten van de European Medicines Agency (EMA) blijkt dat de voortgang van het EU-webportaal, dat in het kader van de implementatie van de ECTR wordt gebouwd, vertraging heeft opgelopen. Of de vertraging ook gevolgen heeft voor de datum waarop de ECTR van toepassing zal zijn, is vooralsnog onduidelijk.

Op 14 en 15 juni is er een EMA-vergadering waarbij de situatie op de agenda staat en een beslissing wordt genomen over eventuele aanpassingen.

Aanpassing van de planning van het webportaal heeft vooralsnog geen gevolgen voor de activiteiten van de DCRF voor de implementatie van de ECTR.