Heeft u een nieuwsbericht of een aankondiging die ook van belang is voor de lezers van onze nieuwsbrief? Dan kunnen wij dat na overleg in onze nieuwsbrief opnemen. Uw bijdrage aan de DCRF nieuwsbrief wordt erg op prijs gesteld. U kunt de kopij mailen naar secretariaat@dcrfonline.nl.
Om de kwaliteit van de artikelen hoog te houden en het werk voor de redactie te beperken, hanteren we de onderstaande richtlijnen.

  • Artikelen hebben een lengte van minimaal 1000 woorden. Deze richtlijn heeft uitsluitend betrekking op de hoofdtekst/websitetekst. Daarnaast bevat de bijdrage:
  • Een lead (introtekst) van maximaal 75 woorden die uitnodigt tot lezen van de bijdrage.
  • Een illustratie/afbeelding; aan te leveren als afzonderlijk bestand in een hoge resolutie.
  • Indien van toepassing onder aan het artikel een bronnenlijst.
  • Teksten aanleveren in een Word-formaat.