De Engelse vertaling van het Adviesapport Patiëntvriendelijke toegang tot informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek is nu beschikbaar: Advisory report patient-friendly access to information about medical research. De vertaling is tot stand gekomen met behulp van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), een van de koepelorganisaties die al vanaf het begin betrokken is bij de DCRF.

De DCRF Werkgroep Werving proefpersonen is trots dat het advies over het patiëntvriendelijk maken van informatie over klinisch onderzoek nu door veel meer mensen binnen en buiten Nederland gelezen én daardoor opgevolgd kan worden.

De werkgroep is inmiddels begonnen met de voorbereidingen om de inhoud van het rapport breed te verspreiden om zo medewerking te krijgen bij het realiseren van het patiëntvriendelijk maken van informatie over klinisch onderzoek. Die uitvoering kan alleen een succes worden als alle partijen samenwerken, inclusief de patiënten. Deze samenwerking vergt inzet van alle betrokken partijen en dat is dan ook waar de werkgroep zich hard voor maakt.

Het zal even duren voor alle medisch-wetenschappelijke informatie makkelijk beschikbaar is voor patiënten, maar de investering zal voor iedereen lonen: betere resultaten bij klinisch onderzoek en betere behandeling voor patiënten.