De leden van de werkgroep DKWO hebben in samenwerking met het internationale eClinical forum een nieuwe versie van de eSRA checklist ontwikkeld. De eSRA (eSource Readiness Assessment Tool) is een vragenlijst om op uniforme manier de geschiktheid van een EPD voor trials te beoordelen. Door het gebruik van eSRA, kunnen zowel opdrachtgevers als onderzoekers tijdens de opstartfase van een onderzoek veel tijd en dubbel werk besparen. Wereldwijd hebben de eerste 3 jaar bijna 1400 organisaties de eSRA in gebruik genomen. In Nederland neemt het gebruik van de eSRA ook steeds verder toe.

Momenteel maakt de werkgroep aan de hand van ervaringen van zowel opdrachtgevers als ziekenhuizen, een praktisch richtsnoer om het gebruik van eSRA te vergemakkelijken.

De DKWO werkgroep zal begin 2020 samen met het eClinical forum het gebruik van eSRA presenteren tijdens de ECCRT en EUCROF conferenties.