De DCRF heeft in maart een COVID-19 kernteam in het leven geroepen om de voortgang en de kwaliteit van klinisch onderzoek ook tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk veilig te stellen. Begin april is er daarom een enquête uitgestuurd naar een deel van de klinisch onderzoek professionals in de achterban van de DCRF, om optredende knelpunten te inventariseren. De enquête kon tot 14 april 12.00u ingevuld worden.

Op dit moment is het kernteam druk bezig met de analyse van de uitkomsten. Het is nog te vroeg om daar iets over te melden. De respons is al wel bekend. Er hebben 250 mensen de enquête ingevuld. Van hen is 33% werkzaam in een STZ-ziekenhuis, 26% bij een CRO, 19% in een umc, 12% bij een geneesmiddelen– of hulpmiddelenbedrijf, 10% bij een algemeen ziekenhuis, en 6% bij een METC.

De DCRF is heel blij met deze reacties en bedankt hierbij de respondenten. Zij hebben met hun inspanning bijgedragen aan het vergroten van het inzicht in de knelpunten die als gevolg van de coronacrisis optreden bij het klinisch onderzoek.

Zodra de gegevens geanalyseerd zijn, worden ze gepubliceerd op de website van de DCRF.