Vanuit de werkgroep PIF werd in 2019 een modelPIF voor 12-16 jaar en een bespreekblad voor kinderen tot 12 jaar ontwikkeld. Deze zijn inmiddels beschikbaar op de website van de CCMO en kunnen onderzoekers helpen om zelf begrijpelijke onderzoeksinformatie voor minderjarigen op te stellen. Bij de ontwikkeling ervan zijn alle eindgebruikers betrokken: kinderen & jongeren, ouders, onderzoeksverpleegkundigen, onderzoekers, juristen, leden van METCs en de CCMO. Nu is het rapport over de ontwikkeling hiervan ook beschikbaar.

In het rapport staat beschreven hoe het ontwikkelproces is verlopen: hoe zijn de verschillende eindgebruikers betrokken, welke input hebben zij geleverd en hoe is deze verwerkt in ModelPIF en bespreekblad.

Ook wordt de participatieve aanpak van het project geëvalueerd, met daarbij een aantal aanbevelingen voor de inzet van participatie bij dergelijke trajecten. Daarnaast zijn er tijdens het project een aantal knelpunten rondom informed consent geïdentificeerd, die ter agenda-setting in het rapport worden opgevoerd. Uiteraard bevat het rapport ook een kindersamenvatting, en ook een uitgebreide Engelse samenvatting voor geïnteresseerde internationale partijen.

Het rapport is te downloaden via kindenonderzoek.nl of via de DCRF website