Op 30 januari 2020 hebben Martijn Griep en Margo van Reen van de werkgroep DKWO op de ECCRT QM 2020 conferentie in Leuven een presentatie gegeven over de eSRA checklist. Bij deze conferentie met als titel ‘The future of Quality Management’ waren vooral medewerkers van CRO’s, biotech bedrijven, farmaceutische bedrijven aanwezig. Ook vanuit de EMA was er een afvaardiging. De eSRA checklist waar de presentatie over ging, is ontwikkeld in samenwerking met het internationale eClinical forum en is een vragenlijst om op uniforme wijze de geschiktheid van een EPD als eSource voor trials te beoordelen. Martijn heeft eSRA vanuit het perspectief van de sponsor besproken en Margo juist vanuit de onderzoekssites. De presentatie werd uitermate goed ontvangen, waarbij duidelijk besef is gecreëerd dat het belangrijk is om tools en checklisten die vanuit de diverse sponsoren worden gebruikt te harmoniseren. Dit levert zowel bij sponsor als bij onderzoekssite niet alleen een efficiëntieslag maar ook een kwaliteitsverbetering op. Vanuit diverse sponsoren is aangegeven dat zij open staan voor het gebruik van de eSRA checklist. Dit is dus heel mooi nieuws en kan mogelijk een bijdrage leveren voor harmonisatie van andere checklists of tools.