De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, een van de koepels van de DCRF, organiseert op 19 juni een bijeenkomst over klinisch onderzoek in Europa.

De uitnodiging van de Vereniging vindt u hieronder:

 

Klinisch onderzoek: vijf ambities – Hoe wordt Nederland Europees koploper?

Nederland koploper in Europa qua klinisch onderzoek! Dat is de ambitie die centraal staat tijdens deze bijeenkomst van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, woensdag 19 juni in Perscentrum Nieuwspoort (Den Haag).

Potentie benutten
Een sterk klinisch onderzoeksklimaat leidt tot snellere toegang tot innovatieve behandelingen voor Nederlandse patiënten. Bovendien versterkt dat het vestigingsklimaat. Ons land heeft de potentie om op het gebied van klinisch onderzoek tot de top van Europa te behoren. Met de komst van de EMA naar Amsterdam staat Nederland extra in de spotlights. Dit brengt nieuwe maatschappelijke en economische kansen met zich mee. Daarom is dit hét moment om samen vast te stellen hoe we die potentie ten volle gaan benutten.

Vijf adviezen
Tijdens deze meeting geven vijf opinieleiders vanuit verschillende perspectieven een advies. Vervolgens vindt er een paneldiscussie plaats met Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Arno Rutte en twee experts op het gebied van klinisch onderzoek. Hierbij komt de rol van de politiek nadrukkelijk aan de orde.

Praktische informatie
Vanaf 11.30 uur zal er een lunch worden geserveerd.
Aanmelden: Graag ontvangen we vooraf uw aanmelding. Klik hier om je aan te melden.

 

Datum en tijdstip

19 juni 2019, 12:00 – 13:45 uur –  2019-06-19T13:45:00

 

Locatie

Perscentrum Nieuwspoort

Lange Poten 10
2511 CL Den Haag

Programma

11:30 – 12:00 uur Inloop
12:00 – 12:05 uur Introductie

Gerard Schouw – directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

12:05 – 12:20 uur Belang voor Nederlandse ziekenhuizen

Carla van Herpen – hoogleraar Rare Cancers Radboud UMC

12:20 – 12:35 uur Perspectief vanuit internationaal bedrijf

Paul Korte – directeur Corporate Affairs Janssen Pharmaceuticals

12:35 – 12:50 uur Medische invalshoek

Joep Rijnierse – Medisch Directeur Amgen

12:50 – 13:05 uur Relevantie voor patiënten

Rian Visser – Hematon

13:05 – 13:45 uur Panel discussie met vertegenwoordigers vanuit de Tweede Kamer

Joba van den Berg (CDA), Arno Rutte (VVD), Henk Kamsteeg (Voorzitter DCRF), Bart Scheerder (Voorzitter ACRON), onder leiding van Gerard Schouw

13:45 uur Afronding

Gerard Schouw – directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen