In september 2019 gaat het eerste cohort van de EUPATI NL-opleiding van start: de Nederlandse opleiding voor patiëntenvertegenwoordigers in het geneesmiddelenveld.

Patiëntenvertegenwoordigers worden in de EUPATI NL-opleiding goed toegerust om op gelijkwaardig niveau te kunnen meepraten in ontwikkeling, onderzoek en innovatie van geneesmiddelen. Er is een toenemende vraag naar de inbreng van patiënten en naar een opleiding die is toegespitst op de Nederlandse situatie. De EUPATI NL-opleiding komt daaraan tegemoet. Geïnteresseerden kunnen zich tot 26 mei 2019 aanmelden.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 5 online modules voor zelfstudie en in totaal 8 trainingsdagen op locatie, verdeeld over 14 maanden. Elke module beslaat een onderdeel van het geneesmiddeltraject. In samenwerking met partnerorganisaties worden de trainingsdagen zoveel mogelijk op relevante en interessante locaties in het land georganiseerd. Uiteraard met oog voor de toegankelijkheid.

De ontwikkeling van de Nederlandse opleiding wordt aangestuurd door een aantal partijen: 2 EUPATI-fellows (afgestudeerden van de Europese opleiding), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), Health Holland, Holland BIO, het Ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), ZonMw en Zorginstituut Nederland. Dit onder leiding van PGOsupport.

Voor de inhoud van de opleiding vertalen 5 werkgroepen – bestaande uit EUPATI-fellows en/of patiëntenvertegenwoordigers, afgevaardigden van de overheid, de farmaceutische industrie en de academische wereld – de Europese versie naar de Nederlandse context.

Voor meer informatie. Klik hier.