Inschrijving EUPATI NL-opleiding geopend

In september 2019 gaat het eerste cohort van de EUPATI NL-opleiding van start: de Nederlandse opleiding voor patiëntenvertegenwoordigers in het geneesmiddelenveld. Patiëntenvertegenwoordigers worden in de EUPATI NL-opleiding goed toegerust om op gelijkwaardig niveau te kunnen meepraten in ontwikkeling, onderzoek en innovatie van geneesmiddelen. Er is een toenemende vraag naar de inbreng van patiënten en naar…

FMS advies rapport: Minder administratielast bij opstarten onderzoek door medisch specialisten

Het opstarten van zorgevaluatieonderzoek door medisch specialisten duurt onnodig lang. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de bureaucratische landelijke en lokale toestemmingsprocedures. Dat kan en moet anders, concludeert de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in haar adviesrapport ‘Knelpunten oplossen bij opstarten van wetenschappelijk onderzoek door medisch specialisten’. In het rapport staat beschreven hoe de procedures efficiënter kunnen, zodat…