Het opstarten van zorgevaluatieonderzoek door medisch specialisten duurt onnodig lang. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de bureaucratische landelijke en lokale toestemmingsprocedures. Dat kan en moet anders, concludeert de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in haar adviesrapport ‘Knelpunten oplossen bij opstarten van wetenschappelijk onderzoek door medisch specialisten’. In het rapport staat beschreven hoe de procedures efficiënter kunnen, zodat zorgevaluatieonderzoek sneller van start kan gaan en de administratielast voor onderzoekers aanmerkelijk verminderd wordt.

Peter Paul van Benthem, kno-arts en bestuurslid van de FMS en DCRF: “Als onderzoeker wil je gewoon vlot van start kunnen met je zorgevaluatieonderzoek, zodat de resultaten ervan snel toegepast kunnen worden in de praktijk. Daar doe je het immers voor! Maar voordat je kunt beginnen, moet het onderzoek eerst landelijk worden goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). Daarna moet het nog lokaal worden goedgekeurd door alle zorginstellingen die deelnemen aan het onderzoek. Deze toetsing is nuttig en nodig, maar de procedures zijn bureaucratisch en stroperig. Soms duurt het daardoor meer dan een jaar voordat je kunt beginnen met een onderzoek. Frustrerend en tijdrovend voor medisch specialist-onderzoekers. En nadelig voor de patiënt, die onnodig lang moet wachten op de kennis die uit deze studies komt. Met een groep medisch specialist-onderzoekers uit de praktijk hebben we de afgelopen tijd gekeken hoe dit beter en sneller kan.”

U kunt het adviesrapport hier downloaden.