In dit digitale tijdperk gaan patiënten zelf op zoek naar informatie over hun aandoening. Hierbij komen zij terecht op websites van onder meer patiëntenorganisaties, die informatie aanbieden over aandoeningen en verschillende behandelmogelijkheden. Deelnemen aan klinisch onderzoek is een mogelijkheid die patiënten niet kennen of waar ze zelf vaak niet aan denken. Door informatie over lopend klinisch onderzoek op dergelijke websites te publiceren, komt dit onderzoek onder de aandacht van patiënten. Het is dan ook mogelijk te tonen aan welke studies patiënten eventueel kunnen deelnemen. Dit stimuleert de werving van proefpersonen voor klinisch onderzoek.

Hetzelfde geldt voor artsen; zij zijn vaak niet op de hoogte van lopende studies binnen hun specialisatie. Om die reden kunnen ze patiënten ook niet op wijzen op de onderzoeken. Er zijn echter wel websites van onderzoeksgroepen, waar artsen onderzoeken kunnen vinden waar patiënten voor gezocht worden.

Overzicht websites klinische onderzoeken

Websites met gezondheidsinformatie bieden dus een kans om klinische studies meer zichtbaar te maken en op die manier het aantal deelnemende patiënten in de studies te verhogen. Om inzicht te krijgen in het aantal websites die informatie over klinisch onderzoek aanbieden, heeft de werkgroep Werving proefpersonen een inventarisatie gemaakt. Dit overzicht toont websites waar zowel patiënten als artsen lopend klinisch onderzoek kunnen vinden, en waar farmaceutische bedrijven studies op kunnen publiceren. Het overzicht kun je hier downloaden.

De leden van de werkgroep willen de lijst zo volledig mogelijk maken en zijn op zoek naar aanvullingen op het huidige overzicht. Weet je websites die niet in de lijst staan en die informatie over lopende klinische studies aanbieden? Stuur ze dan naar de werkgroep Werving proefpersonen, via secretariaat@dcrfonline.nl.

De werkgroep hoort ook graag ervaringen met het gebruik van deze websites. Deze ervaringen kun je ook sturen naar secretariaat@dcrfonline.nl.

De leden van de werkgroep verwerken de informatie en zullen de uiteindelijke lijst publiceren.