Op 1 april 2019 is de herziene versie van de richtlijn ‘Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2019’ van de NFU gepubliceerd. Wijzigingen in wet- en regelgeving maakten het noodzakelijk de in 2012 voor het laatst herziene richtlijn te actualiseren. Deze richtlijn is belangrijk om het mensgebonden onderzoek uit te voeren op een wijze die zowel de veiligheid van de onderzoeksdeelnemer als de kwaliteit van het onderzoek garandeert.

De herziene NFU-richtlijn definieert de minimale eisen waaraan het mensgebonden onderzoek in de umc’s moet voldoen. De richtlijn richt zich primair op de kwaliteitsborging van al het door onderzoekers geïnitieerde medisch-wetenschappelijk onderzoek dat onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) valt. De richtlijn draagt ook bij aan duidelijke kwaliteitsafspraken bij onderzoeksamenwerking tussen umc’s, bij samenwerking in de regio en daarbuiten. Het werken aan Sustainable Health door middel van onderzoek en innovatie doen we immers met elkaar.

U kunt het document downloaden via de website van de NFU.