Op 25 januari jl. heeft de consultatiebijeenkomst over de overdracht van het GCP-WMO-register van EMWO naar de DCRF, plaatsgevonden met de leden van de werkgroep Scholing en Kennisdelen (WG SKD). De bijeenkomst was georganiseerd door de projectgroep die de overgang van het register begeleidt. De aanwezigen hebben actief gesproken over de gevolgen van deze overdracht voor de DCRF en de werkgroep Scholing en Kennisdelen.

De belangrijkste uitkomst van de bijeenkomst is dat er op korte termijn een GCP-WMO-commissie komt, die verantwoordelijk wordt voor het examen-reglement (ER), de eind- en toetstermen (ETT) en het beheer van het register. Deze commissie bestaat uit ten minste vijf leden, exclusief de voorzitter. De commissie legt verantwoording af aan het bestuur van de DCRF. De DCRF is daarom op zoek naar mensen die lid van deze GCP-WMO-commissie willen worden.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan bij het secretariaat van de DCRF: secretariaat@dcrfonline.nl.

Taken GCP-WMO-commissie

De taken van de GCP-WMO-commissie zijn in het kort:

  • finaliseren examenreglement;
  • eisen opstellen voor de herregistratie;
  • vaststellen van de eind- en toetstermen;
  • beschrijven en instellen van de link tussen de wg SKD en de commissie;
  • opstellen toekomstvisie voor het register.

Voor het examenreglement en de eind- en toetstermen zijn al conceptversies beschikbaar.

Gevraagd: Vertegenwoordigers van de DCRF-koepels

Voor alle leden van de GCP-WMO-commissie geldt dat ze een van de DCRF-koepels vertegenwoordigen, zoals de NFU, STZ, ACRON, VIG of NVMETC. Het is de bedoeling dat leden van de GCP-WMO-commissie nauw contact houden met zijn/ haar collega in de WG SKD en dat ze als elkaars vervanger voor beide gremia kunnen fungeren. Vanuit STZ en NFU zijn er al vertegenwoordigers voorgedragen. Het is echter minstens zo belangrijk dat er vertegenwoordigers vanuit de geneesmiddelontwikkelbedrijven (VIG of ACRON), bedrijven die medical devices op de markt brengen, en toezichthouders/toetsende instanties (CCMO, NVMETC of IGJ) in deze commissie vertegenwoordigd zijn. Deze oproep is dan ook vooral bedoeld voor hen.

 

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan bij het secretariaat van de DCRF: secretariaat@dcrfonline.nl. Daar kun je ook terecht voor eventuele vragen.