Werkt u in de rol van opdrachtgever van klinisch onderzoek of in een instituut/ ziekenhuis waar dit onderzoek wordt uitgevoerd, en ervaart u knelpunten die, bij het opstarten van onderzoeken, tot vertraging leiden? Dan kunt u helpen met het inventariseren van deze knelpunten door het invullen van bijgaande enquête. U kunt dat zelf doen, of hiervoor een collega vragen die betrokken is bij het opstarten van klinisch onderzoek.

Waar gaat het over?

In de voorbereidingen op de komst van de ECTR werkt de DCRF aan de afronding van het voorstel voor de procedure Lokale Haalbaarheid. Deze procedure is bedoeld om het opstarten van klinisch onderzoek te versnellen.

We willen graag inzicht hebben in knelpunten die tijdens de opstartfase van een onderzoek optreden bij het maken van financiële afspraken tussen opdrachtgever en uitvoerend onderzoeker en/ of instituut.

We hebben daarbij hulp gekregen van Yalda Sharifi, een master-studente van de Universiteit van Antwerpen, die momenteel stage loopt bij de firma Janssen Pharmaceutica NV. Yalda heeft een enquête ontwikkeld om de genoemde knelpunten te identificeren. Er zijn twee versies van de vragenlijst: een voor opdrachtgevers en een voor uitvoerend onderzoekers/ instituten. De vragenlijsten zijn inmiddels uitgestuurd naar de leden van de bij de DCRF aangesloten koepels: NFU, STZ, VIG en ACRON. We willen echter andere betrokkenen ook de gelegenheid geven de vragenlijsten in te vullen en stellen de lijsten daarom ook online beschikbaar. Yalda Sharifi zal de resultaten van de enquête verwerken. De uitkomsten gebruiken we om de procedure Lokale haalbaarheid verder te optimaliseren.

Invullen vragenlijst

Hieronder vindt u 2 vragenlijsten, een is bedoeld om in te vullen door opdrachtgevers van onderzoek (bv. bedrijven, of academische centra) en de andere is bedoeld voor instituten waarin onderzoek wordt uitgevoerd.

Wilt u de vragenlijst die op uw organisatie van toepassing is, zelf invullen of laten invullen door een collega die betrokken is bij het opstarten van klinisch onderzoek?

 

VRAGENLIJST UITVOEREND ONDERZOEKER

VRAGENLIJST VOOR OPDRACHTGEVERS

 

De ingevulde vragenlijst kunt u voor 28 februari terugsturen naar het email-adres: YSharifi@ITS.JNJ.com.

Als u, of de persoon die de vragenlijst gaat in vullen, behoefte heeft aan meer informatie of hulp bij het invullen, neem dan contact op met Yalda Sharifi, YSharifi@ITS.JNJ.com.