Zoals eerder vermeld is vanaf 1 december 2020 de procedure voor het indienen van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde procedure Lokale Haalbaarheid, veranderd. In de nieuwe werkwijze is de Onderzoeksverklaring vervangen door de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO). Hiermee verandert ook de volgorde van toetsing: eerst lokale haalbaarheid en daarna METC. De aanpassing is van toepassing voor al het WMO-plichtige onderzoek in Nederland en is van toepassing op zowel multicenter- als monocenteronderzoek. De CCMO past de Richtlijn Externe Toetsing (RET) op deze wijziging aan. Het gebruik van de VGO is verplicht vanaf 1 juni 2021. De periode 1 december 2020 – 1 juni 2021 is een overgangsperiode waarin opdrachtgevers uitvoerders kunnen kiezen of ze voor de toetsing van de geschiktheid van de deelnemende onderzoeksinstellingen gebruik maken van de Onderzoeksverklaring of de VGO.

 

Op de website van de DCRF kun je de powerpoint presentatie over de Lokale haalbaarheid en de VGO downloaden. Gebruik de presentatie gerust om de informatie te bespreken met je collega’s zodat ook zij de informatie hebben en op de hoogte zijn van de veranderingen in de procedure Lokale haalbaarheid.

 

Tevens staat er op de website een video van een online presentatie van Annelies van Woudenberg over Lokale haalbaarheid en de VGO, voor het Prinses Maxima Centrum (PMC), op 10 november 2020. Deze kunnen gebruikt worden als trainingsmateriaal.

 

Bij vragen over de procedure Lokale Uitvoerbaarheid, kunt u mailen (secretariaat@dcrfonline.nl) naar de werkgroep LUH.