De huidige coronasituatie zorgt voor een snelle innovatie van de manier waarop mensen leven, werken. leren, én examineren. Zo ook bij EMWO. EMWO is verantwoordelijk voor de certificering van medisch wetenschappelijk onderzoekers middels het GCP-WMO- en BROK®-examen. Waar we eind 2019 nadachten over een pilot met online toezicht, neemt EMWO nu 90% van de examens middels proctoring af.

Wat is online proctoring?

Online proctoring is examentoezicht waarbij een proctor (surveillant) de kandidaat op afstand monitort terwijl hij/zij examen doet. Bijvoorbeeld bij thuis of op het werk, of zelfs in het buitenland. EMWO kiest ervoor om hoofdzakelijk met live proctoring te werken. Hierbij wordt er live meegekeken tijdens een examen. Een proctor kan dan via een chat een kandidaat bijsturen of verder helpen. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het examen te borgen, wordt een steekproef van de examens door een tweede proctor nagekeken. Dit maakt dat nagenoeg alle incidenten in beeld zijn.

Fraude of incidenten?

Een kandidaat krijgt voorafgaand aan het examen een overzicht van randvoorwaarden; zaken die toegestaan zijn tijdens het examen, maar ook gedragingen die absoluut niet gehonoreerd worden. Zo mag een kandidaat wel zijn studiemateriaal gebruiken en online zaken opzoeken, maar er mag geen gebruik worden gemaakt van chatapplicaties. Ook mag er niemand anders in de ruimte aanwezig zijn en is een tweede scherm verboden. Dit heeft te maken met het toezicht op het scherm van de kandidaat. Net als in Teams moet een kandidaat zijn gehele beeldscherm delen met de proctor. Er wordt dus opgenomen wat een kandidaat precies doet op zijn beeldscherm tijdens het examen. Daarnaast wordt ook via de webcam beeld opgenomen. Hiermee houdt de proctor in de gaten of een kandidaat alleen in de ruimte is en of de kandidaat geen smartphone of koptelefoon gebruikt. Zodra dit wordt gesignaleerd, wordt de kandidaat erop aangesproken via de chat. Deze incidenten worden door een tweede proctor beoordeeld. Is er werkelijk sprake van een overtreding of blijft het bij een incident? Tot op heden is er pas één examen afgekeurd wegens een overtreding van het examenreglement. Om de privacy van de kandidaten te beschermen worden beelden maar maximaal één maand bewaard.

Bewezen techniek?

In 2020 heeft EMWO veel ervaring opgedaan met het gebruik van online proctoring. Voor GCP-WMO hebben we in totaal 650 examens afgenomen, waarvan 394 via proctoring en 256 op locatie. Dit zijn er bijna 300 minder dan in 2019, waarin we 938 examen af hebben genomen. We vermoeden dat dit komt door enerzijds de coronacrisis, die ook een vertraging heft veroorzaakt in het, vaak klassikaal, afronden van GCP-trainingen.

 

2021 is het jaar waarin we de kreukels uit het tafelkleed strijken. De proctors zullen door middel van een nieuwe techniek kunnen ingrijpen bij een examen, als een kandidaat zijn gedrag niet aanpast bij onregelmatigheden. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de meting, maar zorgt ook voor een efficiëntere verwerking van de examenresultaten. Ook hopen we dat mensen de route naar de proctorexamens steeds beter kunnen vinden. EMWO is ervan overtuigd dat corona de examenmarkt blijvend heeft veranderd en dat proctoring als toezichtsvorm blijft bestaan.

 

Wil je meer informatie over het GCP-WMO examen of proctoring? Neem dan contact op met Janneke van Santen via j.vsanten@explain.nl.