De werving van deelnemers voor medisch-wetenschappelijk onderzoek verloopt niet altijd makkelijk. Onderzoek kan daardoor vertraging oplopen of minder deelnemers includeren dan beoogd. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben, bijvoorbeeld een te lage power van het onderzoek of een toename aan onderzoekskosten.

Toolkit met aanbevelingen

De DCRF werkgroep Werving Proefpersonen zet zich in om deelnemersinclusie makkelijker te maken en te verbeteren. De werkgroep heeft hiervoor een set van aanbevelingen (een zogenaamde ‘toolkit’) ontwikkeld om de werving van deelnemers in onderzoek te verbeteren.

Voor wie?

De toolkit met aanbevelingen is gericht op verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij medisch-wetenschappelijk onderzoek: onderzoekers, financiers, instellingen/ziekenhuizen en patiëntenorganisaties.

Bekijk en deel de toolkit

De toolkit is hier te downloaden. We moedigen verspreiding van het document onder belanghebbenden van harte aan. De toolkit met aanbevelingen is een dynamisch document en zal regelmatig worden herzien. Suggesties kunnen worden gestuurd naar: secretariaat@dcrfonline.nl