De procedure voor het indienen van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde procedure Lokale haalbaarheid, verandert vanaf 1 december 2020. De huidige Onderzoeksverklaring is in de nieuwe werkwijze vervangen door de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO). De aangepaste procedure geldt voor al het WMO-plichtige onderzoek in Nederland en is van toepassing op zowel multicenter- als monocenteronderzoek.

Opdrachtgevers van onderzoek kunnen tijdens een overgangsperiode die duurt tot 1 juni 2021, kiezen voor de Onderzoeksverklaring of de VGO, voor het toetsen van de geschiktheid van de deelnemende centra.

CTA noodzakelijk bij gebruik VGO

Bij gebruik van de VGO is het noodzakelijk het standaard onderzoekscontract (CTA) te gebruiken, waarin ‘opschortende voorwaarden’ zijn beschreven. Met ondertekening van dit contract geeft de Raad van Bestuur van de onderzoeksinstelling voorwaardelijk toestemming voor uitvoering van het onderzoek. Dit betekent dat het onderzoek pas kan worden uitgevoerd als aan deze voorwaarden is voldaan. De herziene template van het CTA, met deze ‘opschortende voorwaarden’, is beschikbaar via de website van de CCMO, net als het huidige CTA.

De stappen van de nieuwe procedure staan in meer detail uitgewerkt op de pagina Lokale haalbaarheid van de DCRF-website.