Monitoring is van toepassing op al het onderzoek dat onder de reikwijdte van de WMO valt. Veelal gebeurt deze monitoring door de deelnemende sites te bezoeken (on-site), waarbij wordt gecontroleerd of de ingevoerde data overeenkomt met de data opgenomen in de source (veelal het elektronische patiëntendossier). Dit proces noemt men source data verificatie. Het monitoren gebeurt in opdracht van de sponsor van het onderzoek en er wordt vaak een Clinical Research Oranisation (CRO) ingehuurd om deze monitoring te verrichten.

Bij remote source data verificatie wordt de monitoring niet on-site verricht maar wordt er op afstand (off-site) ingelogd in het elektronisch patiëntendossier en de database om de ingevoerde gegevens te controleren.

De DCRF-werkgroep DKWO (Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek) is bezig, met het opstellen van een position paper om de mogelijkheden en knelpunten van remote source data verificatie te onderzoeken.

Graag willen we in deze enquête bij u inventariseren wat de mening is rond remote source data verificatie. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 10 minuten en wij danken u alvast voor u bijdragen.

Alle antwoorden in deze enquête worden anoniem verzameld en gebruikt om de algemene opinie in de genoemde position paper op te nemen.