Binnen het huidige landschap van klinische trials is er een groeiende behoefte aan het geautomatiseerd kunnen (be)werken en opslaan van documenten. De investigator site file is hier geen uitzondering op. De investigator site file is een verzameling van alle belangrijke documenten verkregen voor, tijdens en na de klinische trials door de site zelf. Samen met de sponsor trial master file, de verzameling van belangrijke documenten verzameld door de sponsor, behoort het tot de trial master file.
Om iedereen die betrokken is bij klinisch wetenschappelijk onderzoek te helpen bij een eventuele overgang van een papieren investigator site file naar een elektronische investigator site file of voor het beoordelen van een huidig elektronisch systeem heeft de DKWO-werkgroep een recommendation paper opgesteld waarin de minimale vereisten zijn opgenomen waaraan een elektronisch investigator site file systeem moet voldoen.
U kunt deze recommendation paper terug vinden op de website van de DCRF.