Gebruik alvast zoveel mogelijk de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) bij het indienen van onderzoek bij de METC. Dit is verplicht vanaf 01 Juni 2021.
Zo doen we hier in Nederland ervaring mee op en zijn we voorbereid op het moment dat de Europese Clinical Trial Regulation (ECTR) van kracht wordt, in december van dit jaar. “