Met ingang van 1 juni volgt prof. dr Richard Dekhuijzen dr. Frits Lekkerkerker op in het Algemeen Bestuur van de DCRF. Professor Dekhuijzen heeft zitting in het bestuur namens de NVMETC.

Richard Dekhuijzen is hoogleraar longziekten aan de Radboud Universiteit Medisch Centrum in Nijmegen. Hij is auteur van ruim 350 PubMed geciteerde artikelen, en begeleidde ruim veertig promovendi. Tot 2017 was hij voorzitter van de Medische Staf van het Radboud umc. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Commissie Mensgebonden Onderzoek van de regio Arnhem-Nijmegen (binnenkort de METC Oost Nederland geheten). Sinds 2019 is hij tevens voorzitter van het bestuur van de NVMETC.

Het DCRF-bestuur verheugt zich op de samenwerking met Richard Dekhuijzen en bedankt Frits Lekkerkerker voor zijn jarenlange inzet voor de DCRF.