Bron: LinkedIn CCMO

In maart jl. heeft de CCMO het project ‘Toegankelijke PIF’ opgestart.

Om de wensen, behoeften en tips uit het veld op te halen, zijn er in juni jl. twee vragenlijsten uitgezet. Deze vragenlijsten zijn ingevuld door 180 professionals en 73 proefpersonen. Professionals en proefpersonen gaven in gelijke mate aan de voorkeur te geven aan een korte en krachtige PIF met begrijpelijke taal, meer beeld en een overzichtelijke planning van het onderzoek.
Deze inzichten zijn meegenomen naar stakeholdersessies met ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid, proefpersonen en medisch-ethische toetsers. Per sessie hebben de stakeholders een prioriteitenlijstje samengesteld van belangrijke punten voor het nieuwe PIF-model.

De stakeholderbijeenkomst met onderzoekers en sponsoren staat gepland voor augustus 2023. In september 2023 zal de CCMO alle resultaten communiceren, waar de designgroep mee aan de slag gaat om het nieuwe model op te stellen.