In maart zijn de vernieuwde GCP-WMO-examens in gebruik genomen. Een jaar daarvoor is het team van het Examenbureau Medisch Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) begonnen met het schrijven van een plan van aanpak om de bestaande toetsmatrijs en examenvragen te herzien. Samen met de GCP-WMO-commissie zijn de eind- en toetstermen herschreven en itemconstructeurs hebben de bestaande items gescreend en aangepast. Ook hebben zij samen met de redactiecommissieleden nieuwe examenvragen ontwikkeld, zodat alle eind- en toetstermen van voldoende items zijn voorzien. Daarnaast is de feedback uit de kandidaatenquête verwerkt in de examenbank.

Na de ingebruikname van de vernieuwde examens is ook de onderliggende examenbank geüpdatet. Deze bank is sinds september in gebruik en maakt het mogelijk om de examenvragen nog beter op elkaar af te stemmen. Zo heeft de redactiecommissie een begrippen- en afkortingenlijst vastgesteld die de basis vormt voor de eind- en toetstermen en examenvragen. Ook kunnen bezwaarschriften nu efficiënter worden verwerkt en is het eenvoudiger om examenvragen te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van wijzigingen in wet- en regelgeving.

Omdat het proces van examinering nooit stilstaat, zal er ook in het komende jaar weer veel (door)ontwikkeld worden. Het EMWO is daarom op zoek naar extra itemconstructeurs. Lijkt het je leuk om examenvragen te ontwikkelen of wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje op onze website https://www.emwo.nl/emwo-zoekt-nieuwe-itemconstructeurs-2/ of neem contact op met Kim Hendriks-Cornelissen via info@emwo.nl.