De werkgroep EPD zal voortaan verdergaan als de Werkgroep Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek! De werkgroep heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan verschillende projecten die te maken hebben met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Naast het EPD zijn er echter nog andere uitdagingen voor het opzetten en uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek die de voortschrijdende digitalisering van onze maatschappij met zich meebrengt. De werkgroep is daar al mee aan de slag gegaan. Bij deze nieuwe projecten en verbreding van onze scope hoort natuurlijk ook een nieuwe naam: werkgroep Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek.

Onder de nieuwe naam gaat de werkgroep onder meer onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van een elektronisch Investigator Site File (eISF). Waar nodig en gewenst geven de leden adviezen over de toepassing van het eISF. Ook wil de werkgroep de mogelijkheid van het op afstand (remote) monitoren gaan verkennen.

De samenstelling van de werkgroep blijft ongewijzigd en de leden houden u de komende tijd via de website van de DCRF uitgebreid op de hoogte van de nieuwe projecten waar ze zich op gaan richten.