Het DCRF Jaarcongres 2019 was mede dankzij het gevarieerde programma een succes. De dag begon met een overzicht van de activiteiten van de DCRF. De voorzitters van de DCRF-werkgroepen vertelden wat de werkgroepleden het afgelopen jaar hebben bereikt en wat de plannen zijn voor de komende periode. Dit gaf een indrukwekkend beeld van de vele inspanningen die in DCRF-verband plaatsvinden om het klinisch onderzoek in Nederland te optimaliseren. Als afsluiting van het DCRF-activiteiten overzicht lanceerde voorzitter Henk Kamsteeg de DCRF Academie.

ECTR e-learning

De eerste training die de DCRF Academie aanbiedt is de e-learning over de ECTR. Deze e-learning is een primeur voor Europa. De DCRF heeft deze training bewust nu al gelanceerd omdat het van het grootste belang is dat iedereen die betrokken is bij klinisch geneesmiddelenonderzoek zich tijdig voorbereidt op de veranderingen die de ECTR tot gevolg heeft. Met behulp van de ECTR e-learning kunnen zij de kennis opdoen die nodig is om volgens de eisen van de ECTR te gaan werken.

De e-learning is samen met GCP Central ontwikkeld en biedt de cursisten de mogelijkheid om de online training te volgen waar en wanneer hen dat uitkomt.

Betrekken van patiënten

Na de pauze luisterden de aanwezigen ademloos naar Dr. Lode Dewulf (Servier, Parijs) die sprak over de ‘vitaliteit’, of misschien wel de ‘finaliteit’ van het klinisch wetenschappelijk onderzoek in Europa. Hij hield een pleidooi voor het betrekken van patiënten bij het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek.

De AVG een belemmering? Nee!

Ook Prof. dr. Lokke Moerel (Universiteit Tilburg, Morrison & Foerster Berlijn) kreeg de volle aandacht met haar betoog over de mogelijkheden van de AVG voor klinisch onderzoek. Haar presentatie gaf een heel andere blik op de huidige perceptie van de nieuwe privacy-regels. Zij vertelde de zaal dat het een misvatting is te denken dat de AVG belemmeringen oplevert voor het doen van onderzoek. Ze adviseerde om de manier waarop nu brondata worden bewaard, anders in te richten en meer gebruik te maken van Artificial Intelligence (AI). Voor wie meer over het onderwerp wil is er een workshop, georganiseerd door de Universiteit van Tilburg.

Na de lunch konden de bezoekers kiezen uit vier workshops, waarvan ze er twee konden volgen.

  1. MDR 2020: Black box of wondermiddel.
  2. Patiënt in onderzoek, de sleutel tot succes!
  3. Excellente zorg. Evidence Based Practice (EBP) en verpleegkundig onderzoek
  4. TransCelerate: Wat is het en wat biedt het ons?

Ook deze onderwerpen zijn door de deelnemers goed ontvangen. De presentaties van de workshops zijn te vinden op de webpagina over het Jaarcongres 2019.

Tijdens de koffie, lunch en borrel hebben de bezoekers gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met elkaar bij te praten. Kortom, het was een geslaagde dag, die mede mogelijk gemaakt is door de sponsors. De DCRF is erg blij met hun bijdrage en dankt hen hiervoor meer dan hartelijk.

Volgend jaar organiseert de DCRF opnieuw een Jaarcongres, waar we ons nu al op verheugen.