CCMO ontwikkelt patiëntvriendelijke PIF

De CCMO vindt een toegankelijk proefpersoneninformatieformulier (PIF)  voor studiedeelnemers en onderzoekers van groot belang. Daarom heeft de CCMO het project ‘Toegankelijke PIF’ opgestart. Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) gaat het project vormgeven. Het template voor de PIF, beschikbaar op de CCMO-website, is meerdere keren herzien en voorzien van een toelichting. De CCMO vindt het echter…