Medisch-wetenschappelijk mensgebonden onderzoek is aan strikte wet- en regelgeving gebonden. Het is belangrijk dat mensen die werkzaam zijn binnen deze vorm van onderzoek voldoende op de hoogte zijn van de Wet Medisch Onderzoek met mensen (WMO) en Good Clinical Practice (GCP) richtlijnen.

De GCP-WMO commissie heeft als doel de kennis en kunde op dit vlak zoveel mogelijk te borgen, door middel van het GCP-WMO examen. De commissieleden vertegenwoordigen STZ, ACRON, METC’s, UMC’s en VIG (vacature). Vanuit het beroepsveld wordt binnen de commissie inhoudelijke kennis over de onderzoekspraktjik ingebracht. Daarnaast neemt EMWO (Examenbureau Medisch Wetenschappelijke Onderzoek) zitting in de GCP-WMO commissie voor onderwijs- en toetsdeskundige inbreng. De DCRF is eigenaar van het GCP-WMO register en zij bewaakt als overkoepelend orgaan de kwaliteit van het GCP-WMO examenstelsel.

Een overzicht van de thema’s en onderwerpen die de basis vormen voor het GCP-WMO examen is terug te vinden in het Eind- en Toetstermen (ETT) document dat door de GCP-WMO commissie is opgesteld. Dit is de verbindende schakel tussen de GCP-WMO opleidingen en het examen. Ieder jaar worden de eind- en toetstermen door de GCP-WMO commissie geëvalueerd en zo nodig aangepast. Voor meer informatie over de overige procedures en afspraken die gelden rondom het GCP-WMO examen, kan het examenreglement worden geraadpleegd. Dit document is hier terug te vinden.

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Patrick Metselaar

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Manoek Schiks

STZ

Pieternel Pasker

METC

Linda Rasch

NFU

Marian Janson

NFU

Daniëlla Borghuis

ACRON

Cari Jacobs

ACRON

Gayle van Krevelen

EMWO

Janneke van Santen